Exo Terra

FILOSOFIE / MAKE YOUR REPTILES FEEL AT HOME

Dankzij de natuurlijke aanpak van Exo Terra is de terrariumhobby tijdens de laatste jaren enorm geëvolueerd. We transformeerden een reptielenbak in een “terrarium”! Alle Exo Terra-producten en onderdelen zijn ontworpen om compatibel te werken, en helpen u een harmonieus en natuurlijk uitziend microbiotoop te creëren.

Door de juiste producten te combineren, maakt Exo Terra het mogelijk tegemoet te komen aan de noden van eender welke soort uit bijna elke specifieke biotoop.

Innovatie, een continu proces…

Door de jaren is Exo Terra marktleider geworden in reptielenproducten voor het natuurlijke terrarium. Dit succes werd mogelijk gemaakt omdat onze filosofie van succesvol continu vernieuwen een basisstreven geworden is alsook een cultuur en een levenshouding.

Tot heden, houdt Exo Terra zijn traditie in stand om vernieuwende en creatieve producten te ontwikkelen voor het natuurlijke terrarium en zijn herpetofauna.

Door overleg met wereldvermaarde herpetologisten en kwekers, en zelf reptielenhobbyisten zijnde, konden we ons focussen op de voornaamste en essentiële aspecten van het in gevangenschap houden van reptielen en amfibieën. Veldstudies en waarnemingen in gevangenschap door onze hooggekwalificeerde staf hebben bijgedragen tot ons onderzoeks- en ontwikkelingsproces.
De tendens naar realistischere en natuurlijkere terrariuminrichtingen heeft het houden van reptielen en amfibieën boeiender gemaakt en meer voldoening geschonken dan ooit. Deze evolutie heeft ons niet alleen de mogelijkheid gegeven kennis te vergaren in de natuurlijke omstandigheden waarin reptielen en amfibieën leven, maar verschaft ons tevens een heel nieuw perspectief. Het nabootsen van hun natuurlijke biotoop stelt ons in de mogelijkheid te genieten van dat kleine stukje prachtige natuur in onze huiskamer.

In de laatste editie van de Exo Terra-cataloog zal u niet alleen onze producten vinden die hun degelijkheid reeds bewezen hebben, maar tevens een verscheidenheid aan nieuwe producten en hulpmiddelen die u helpen een natuurlijk biotoop in uw terrarium te scheppen – inclusief een nieuwe lijn verlichtingsproducten die u in staat stellen de meest natuurlijke omstandigheden te creëren die de huidige technologie mogelijk maakt.

Emmanuel Van Heygen
Exo Terra Manager